Bouwbedrijf met rijke historie

Bouwbedrijf F. van der Meer & Zn. is al sinds 1851 actief. Met de opgebouwde kennis en ervaring werken we voornamelijk in Friesland aan uiteenlopende bouwprojecten. Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en ook renovatie en restauratie. Met onze vestigingsplaats werken we ook veel voor opdrachtgevers uit de agrarische sector. Onze vakmensen zijn altijd creatief in het zoeken naar de beste oplossing. Met oog voor detail en verantwoord materiaalgebruik.

Van wagenmaker naar timmerman

Volgens de oudste papieren van de Kamer van Koophandel is het bedrijf gestart in 1851. De voorgangers van Freerk van der Meer waren Johannes Kuiken en Jan Hielkes Hoekstra. Zijn vader, Einte Sietzes van der Meer geboren 1918 te Ternaard, is als smidsknecht begonnen op de Oudebildtdijk. Later vestigde hij zich als wagenmaker op de Nieuwebildtdijk. Op 28 april 1938 startte zoon Freerk van der Meer een zelfstandig bedrijf als timmerman en wagenmaker aan de Nieuwebildtdijk nummer 882, dat nu 266 is.

Freerk, geboren 25 januari 1914, volgde hem op als wagenmaker. Op 16-jarige leeftijd maakte hij zelfstandig een complete hooiwagen. Na een cursus bouwkundig tekenen nam hij het bedrijf over van Jan Hielkes Hoekstra, die daarvoor een betonwarenfabriekje had in Eestrum. Op kleine schaal heeft Jan Hielkes dit voortgezet in de vorm van het maken van drainage-eindbuizen. Freerk zette deze fabricage voort naast het timmerwerk. Deze eindbuizen werden in stalen mallen gemaakt. Het beton werd met de hand door elkaar geschept. Vaak moesten in de nacht de pijpen eruit worden getrokken en schoon worden gemaakt. De eindbuizen werden verkocht aan de plaatselijke boeren en de groothandel.

Overgang naar woningbouw

Nadat er drie dochters geboren waren ging het gerucht dat Freerk van der Meer er twee knechten bij had gekregen, een wagenmaker en een klompzooler. Dit was wel verwonderlijk, omdat er niet veel werk was. Bij navraag bleek dat er een tweeling was geboren op 10 februari 1947: Einte en Klaas van der Meer. De werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit onderhoud en verbouw. In 1957 werd de eerste nieuwe woning gebouwd. Het bouwmaterialenvervoer gebeurde met een “Malle Jan” die door de gezinsleden de dijk op werd geduwd. Het overige vervoer gebeurde met de beurtdienst, “bode”.

Het eerste motorisch voertuig was een Kapteyn Mobylette. De gasbediening werd omgezet naar de linkerhand, zodat de rechterhand vrij bleef om hout en ladders op de rechterschouder te vervoeren. Begin jaren ’60 kwamen de zonen Einte en Klaas in het bedrijf werken. Twee jaar later volgde zoon Dirk. In 1965 werd de eerste auto, een VW-bus, aangeschaft. In 1973 werd het huidige pand aan de Schuringaweg aangekocht. Het werd geschikt gemaakt als werkplaats en opslagruimte.

Het bouwbedrijf van nu

Om het bedrijf klaar te maken voor de toekomst is er in 2000 voor gekozen de organisatievorm aan te passen van een V.O.F. in een B.V. In de jaren daarna is er land aangekocht om uitbreiding en nieuwbouw mogelijk te maken. Om prefab montage van bijvoorbeeld dakkapellen en gevelelementen te kunnen plaatsen is een Klaas-kraan aangeschaft. Zo kunnen we in de eigen timmerwerkplaats alle mogelijke voorbereidende werkzaamheden doen. Groot voordeel voor de klant is dat de gevel of het dak vaak nog dezelfde dag weer dicht is met een minimum aan overlast.

Er zijn 11 mensen in het bedrijf werkzaam. Vakmensen die vaak al vele jaren bij ons werken. Het werk bestaat voornamelijk uit verbouw, onderhoud, nieuwbouw en agrarische bouw.

Fundeon Erkend Leerbedrijf

Ons bouwbedrijf is een door Fundeon erkend leerbedrijf. Dit is een wettelijk vereiste om als leerbedrijf actief te kunnen zijn in de bouw. De belangrijkste voorwaarde is dat we een zogenaamde leermeester in dienst hebben die leerlingen in de praktijk begeleidt. Belangstelling voor een stageplaats in de bouw? Neem dan eens contact met ons op om te informeren naar de beschikbaarheid van stageplaatsen.

Ons werkgebied

Vanuit onze vestigingslocatie St. Annaparochie werken we aan uiteenlopende opdrachten in een straal van ruwweg 50 kilometer. Binnen Friesland hebben we projecten gerealiseerd in bijvoorbeeld Leeuwarden, Stiens, Drachten, Sneek, Franeker en Harlingen.