Nieuwe aanlegsteiger gebouwd op Zwarte Haan. Door de drukker wordende vaarroute door het Bildt worden de voorzieningen geoptimaliseerd.